BEST 10 STOCKS

CompanyClose%
Sourcesense2.925+50.00%
Monnalisa3.1+19.23%
Isagro1.235+17.62%
Ki Group0.21+16.67%
Neosperience6.93+12.32%
Isagro Azioni Sviluppo0.772+11.24%
Tesla1,375.8+8.18%
Risanamento0.064+6.49%
Eles3.07+6.23%
Crowdfundme4.78+5.75%
teleborsa